Plant Vista Logo
0.00 AED
0
0.00 AED
0

Pepco podaje wyniki wstępne za rok obrotowy zakończony 30 września 2023 r

Przychody LFL sieci Pepco spadły o 3,7 proc., przy wysokiej bazie odniesienia sprzed roku, kiedy to sprzedaż LFL wzrosła o 20 proc. Przychody LFL Poundland zwiększyły się o 0,9 proc. Przy silnym wzroście w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, wsparte silnym popytem na produkty szybkozbywalne, przy słabszych wynikach sprzedaży odzieży. Z uwagi na zaplanowane zmniejszenie… Continue reading Pepco podaje wyniki wstępne za rok obrotowy zakończony 30 września 2023 r

Bitbucket vs Github vs Gitlab Learn the Key Differences and Comparisons

In this comparison, we look at GitHub, GitLab, and BitBucket—and help you find the best tool for code reviews & collaborative coding. GitLab is also a great option if you have difference between git github gitlab and bitbucket a strong preference for using open source tools. For busy repositories, GitHub Enterprise Cloud provides merge queues… Continue reading Bitbucket vs Github vs Gitlab Learn the Key Differences and Comparisons

0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop